Interim management

Er wordt steeds meer gevraagd naar zelfsturende teams. Verantwoordelijkheid wordt daardoor steeds lager in de lijn belegd. Dit vraagt ander gedrag van medewerkers en teams. Als interim manager of teamleider ondersteun ik teams en medewerkers bij deze soms spannende reis. Omdat ik geloof in de kwaliteiten van mensen en zelf ook deze reis heb gemaakt ben ik staat om patronen te doorbreken met resultaat.

Dit type leiderschap wordt ook wel “Dienend leiderschap” genoemd. Mooie uitspraak hoor maar waar het vooral op neerkomt is dat je als leidinggevende jezelf niet belangrijker maakt dan nodig, je team op het podium zet en ze ondersteunt bij het bereiken van doelen.

Ik vertel u er graag meer over in een persoonlijk gesprek!

Interim Manager